Realbuzz
Wed, 13 Feb 2013 08:15:00 GMT | By Realbuzz
10 วิธีให้ชีวิตมีความสุข

อยู่กับปัจจุบันPrevious3 of 11Next
Share this Gallery

อยู่กับปัจจุบัน

เราหลายๆคนอาจจะพบว่าตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ยาก เพราะว่าทั้งอดีตที่เพิ่งผ่านและอนาคตที่รออยู่นั้นจะต้องทิ้งปัญหาคาใจให้เราเสมอๆ แม้การเรียนรู้จากอดีตและวางแผนอนาคตจะเป็นอะไรที่ดีมีประโยชน์ แต่ก็ต้องอย่าลืมว่า เราควรจะเก็บเกี่ยวทุกความสุขที่มี ณ เวลาที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ด้วย พยายามทิ้งความเสียใจในอดีต เพราะไม่มีทางที่คุณหรือใครจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีก แถมมันยังจะพลอยทำให้ความสุขในปัจจุบันของคุณลดน้อยลงไปด้วย เรียนรู้จากความผิดพลาดจากนั้นก็ปล่อยวางมัน และหันไปทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชีวิตใหม่ที่มีความสุขต่อไปจะดีกว่า

โฆษณา