Updated: Fri, 27 Aug 2010 10:59:20 GMT | By cosmetic plastic surgery

เมดิเตอเรเนี่ยน ไดเอ็ท เพิ่มพลังสมอง

:: jwalsh หากเราสามารถกินอาหารได้เหมือนชาวกรีก แทนที่จะยัดอาหารอเมริกันเข้าปากซึ่งหาได้ดาดดื่นตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป


เมดิเตอเรเนี่ยน ไดเอ็ท เพิ่มพลังสมอง

หากเราสามารถกินอาหารได้เหมือนชาวกรีก แทนที่จะยัดอาหารอเมริกันเข้าปากซึ่งหาได้ดาดดื่นตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นมากมาย และยังทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ เมื่อรับประทานอาหารไดเอ็ดแนวเมดิเตอเรเนี่ยน เป็นประจำก็จะสามารถช่วยเรื่องสุขภาพได้มากทีเดียว ซึ่งอาหารเมดิเตอเรเนี่ยน ไดเอ็ท นั้นจะประกอบด้วย ผลไม้ต่าง ๆ , ผักชนิดต่าง ๆ , olive oil, พืชตระกูลถั่ว, ปลา และไวน์

ซึ่งมีการศึกษาวิจัยว่าอาหารประเภทนี้ดีต่อสุขภาพ ดังที่กล่าวไว้ว่า จงกินเหมือนชาวกรีก นั่นเอง จากการศึกษาวิจัยค้นพบว่าคนที่กินอาหารประเภทนี้เป็นประจำจะทำให้ดูอ่อนเยาวน์กว่าเดิมประมาณ 2 ปี ซึ่งมีการวิจัยเรื่องสุขภาพจากการกินอาหารประเภทนี้อย่างจริงจังที่ Medical Center แห่ง Rush University ที่ Chicago

นักวิจัยให้ข้อมูลว่าอาหารแนวเมดิเตอเรเนี่ยน ไดเอ็ท มีผลดีต่อสุขภาพหัวใจอย่างมาก และยังสามารถช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทได้อีกด้วย ในการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้มีอาสาสมัครทั้งสิ้น 3,790 เป็นเพศชายและหญิงรวมกัน และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 75 และอาสาสมัครทุกคนมีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการติดตามพฤติกรรมของอาสาสมัคร เกี่ยวกับการบริโภคอาหารแนวเมดิเตอเรเนี่ยน ไดเอ็ท ติดต่อกันนานถึง 7 ปี

หลังจากนั้นทั้งอาสาสมัครชาย และหญิงได้กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบอาหารที่พวกเขาได้รับในแต่ละวัน ทำให้ได้ข้อสรุปว่าไม่มีอาสาสมัครคนไหนเคร่งครัดกิน เมดิเตอเรนี่ยน ไดเอ็ท อย่างจริงจังตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ได้ 100%

อย่างไรก็ตามนักวิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ที่รับประทานอาหารแนวนี้ออกเป็น 3 ระดับคือ ได้รับขั้นต่ำ, ปากลาง และ สูง ซึ่งนักวิจัยได้ทดสอบการสุขภาพจิตของอาสาสมัคร และทดสอบความจำทั้งความจำแบบระยะสั้น และระยะยาว แล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปรวมกันเป็นคะแนน ความสามารถในการรับรู้ ซึ่งการทดสอบนี้จะทำกับอาสาสมัครทุก ๆ 3 ปี

กลุ่มนี้อยู่ในระดับสูง หรือเรียกง่าย ๆ ว่าได้รับอาหารแนว เมดิเตอรเนี่ยนไดเอ็ท มากที่สุดสามารถทำคะแนนได้ดีมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มนี้จะดูอ่อนกว่าวัยประมาณ 2 ปี และมีประสิทธิภาพการทำงานของระบบสมองได้ดีกว่าอาสาสมัครกลุ่มอื่น ส่วนในกลุ่มปานกลางนั้นได้ผลด้านดีเล็กน้อย ส่วนกลุ่มระดับต่ำนั้นไม่ทำให้เกิดผลใด ๆ

ซึ่งจากการวิจัยนี้ทำให้เรารู้ว่าการได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างอาหารแนว เมดิเตอเรเนี่ยนไดเอ็ทนั้น อาจไม่ใช่หนทางเดียวที่จะดูอ่อนเยาว์และมีพลังสมองที่ยอดเยี่ยม แต่การกินอาหารประเภทนี้ก็ช่วยได้มากทีเดียว และอาหารประเภทนี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ทางนักวิจัยไม่ได้ศึกษาองค์ประกอบร่วมอื่น ๆ เช่น ความถี่ในการออกกำลังกายของอาสาสมัคร เป็นต้่น

ดังนั้นเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีกว่า เราอาจจำเป็นต้องเลือกอาหารที่กินเข้าไปเพราะคำว่า You are what you eat. นั้นยังเป็นจริงเสมอ ซึ่งอาหารประเภท เมดิเตอเรเนี่ยนไดเอ็ท หรือที่เรียกอีกอย่างว่า กรีกไดเอ็ท นั้นมีผลต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารับประทานเป็นประจำไป ก็จะสามารถเห็นผลได้

ลิขสิทธิบทความของ sp-cosmeticsurgery.com

ผู้ให้บริการ Cosmetic Surgery Thailand

(ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการ)

ที่มาข้อมูล : www.sp-cosmeticsurgery.com

ข้อมูลโดย : cosmetic plastic surgery

บทความเพิ่มเติมในหมวด การลดน้ำหนัก

บทความอื่นๆ