Updated: Wed, 02 May 2012 11:15:20 GMT

สวนสามพราน โฉมใหม่เอี่ยม

สถานที่ที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลายและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่


สวนสามพราน โฉมใหม่เอี่ยม

วันนี้อีแมกกาซีนขอชวนไปเที่ยวกันที่ สวนสามพราน ซึ่งล่าสุดได้ฉลอง 50 ปี เปลี่ยนผ่านสู่ผู้บริหารรุ่นที่ 3 มุ่งสานต่อแนวทางดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่ใส่ใจในวิถีความเป็นไทยและธรรมชาติ โดยงานนี้ ที่เที่ยวใกล้กรุงของเราได้ปรับภาพลักษณ์และรูปแบบกิจกรรมให้ทันสมัย เอาใจวัยใส-คนทำงานรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อใหม่ สามพราน ริเวอร์ไซด์ ตอบสนองความต้องการตลาดในปัจจุบันที่นิยมท่องเที่ยวเปลี่ยนจากผู้ชม มาสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สวนสามพรานได้ปรับโฉมหมู่บ้านไทย โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้มีความทันสมัยขึ้น จัดแบ่งโซนกิจกรรมใหม่ เพิ่มเติมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรไทย เข้ามารวมไว้ และเปลี่ยนการแสดงโดยนำวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่มาบอกเล่าเรื่อง นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงห้องประชุมใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม หรือที่เรียกว่า ธุรกิจไมซ์ ซึ่งกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังจะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ ภายใต้ชื่อใหม่ œสามพราน ริเวอร์ไซด์ เป็นการผนวกชื่อ สวนสามพรานกับชื่อ Rose Garden Riverside เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ โดยเชื่อมโยงสวนสามพรานที่มีชื่อเสียงมายาวนานกับธรรมชาติริมแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีบริการต่างๆที่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้วิถีไทย การจัดประชุมฝึกอบรม และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของสวนสามพราน ได้มีพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก ดร.ชำนาญ และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ได้เริ่มต้นธุรกิจ โดยพัฒนาที่ดินจากผืนนาและเรือกสวน ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอกเพิ่มเติมไว้เป็นสวนเพื่อการท่องเที่ยว สร้างหมู่บ้านไทยและโรงแรมเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต ส่งต่อมายังรุ่นที่ 2 นางสุชาดานายภุชงค์ ยุวบูรณ์ เป็นผู้บุกเบิกตลาด นำสวนสามพรานออกสู่ตลาดต่างประเทศและเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ

ปัจจุบันก้าวสู่รุ่นที่ 3 อรุษ-อนัฆ นวราช ได้มีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งหันมานิยมการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยการจัดกิจกรรมวิถีไทยนำภูมิปัญญาและวิถีชีวิตมาดัดแปลงต่อยอดเป็นฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ปัจจุบันได้กลายเป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าธุรกิจนำมาใช้ในการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์

การปรับโฉมสวนสามพรานสู่การเป็นสามพรานริเวอร์ไซด์ จะดำเนินการควบคู่กันไปทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ และสินค้าบริการทางด้านท่องเที่ยว โดยจะทำการปรับโครงสร้างองค์กรจากการบริหารงานแบบครอบครัวสู่ระบบสากล พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของพนักงานให้เติบโตไปด้วยกันกับบริษัทโดยการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน

สวนสามพรานยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในระดับสากล ซึ่งมีนโยบายดำเนินการอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2549 โดยค่อยๆ ลดการใช้สารเคมี จนในปี 2552 ได้รับการรับรองระดับสากลจนได้รับ Green Globe Certificate (Earth check) ในกลุ่มแรกๆ ของประเทศ จากนั้นยังได้ปรับสวนผักผลไม้ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำให้เป็นสวนพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์ (ออแกนิก) ให้นักท่องเที่ยวข้ามไปเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ เก็บผักมาทำอาหารในโปรแกรม Cooking Class

พื้นที่ดังกล่าวเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรใกล้เคียงโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวด้านเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ควบคู่กับการสร้างตลาดรองรับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ภายใต้ชื่อ ตลาดสุขใจ

สวนสามพรานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบผลิตพืชผลให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (Certified Organic) ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนและการประชุมที่มีความเป็นไทย เป็นธรรมชาติและมีสุขอนามัยอย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรก

สุดสัปดาห์นี้ หากคุณยังไม่รู้ว่าจะออกเที่ยวที่ไหนดี ก็อย่าลืมนึกถึง สวนสามพราน

ลิขสิทธิ์บทความของ e-magazine.info

ติดตามบทความ ท่องเที่ยว หรืออ่าน แมกกาซีน

ที่มาข้อมูล : www.e-magazine.info

ที่มาข้อมูล : www.e-magazine.info

บทความเพิ่มเติมในหมวด ผู้หญิงชวนกันเที่ยว

บทความอื่นๆ

บทความล่าสุดในหมวด บ้านน่าอยู่

บทความอื่นๆ