Spaniel feeds a sheep (Richard Austin / Rex Features)

Larger image

ว้าว! จะมีสุนัขต้อนแกะตัวไหน ดูแลแกะในความปกครองได้เท่าเจ้า เจส บ้าง มันคอยดูแลแกะกำพร้าในฟาร์มของเจ้านายมันในประเทศอังกฤษ